MAMOGRAFIA

Què és ?

La mamografia és una tècnica que mitjançant l'ús de raigs X permet l'estudi de la mama. És essencial per al diagnòstic precoç del càncer de mama.
 Està indicada en els casos següents:

 •  Mamografia diagnòstica davant determinats símptomes clínics (dolor, secreció pel mugró, inflor, aparició de canvis en la pell de la mama o al mugró, asimetries o aparició de "bony").
 •  Mamografia de "screening" o cribatge: Es realitza en dones sanes, asimptomàtiques, per detectar de forma precoç un possible càncer de mama. Els càncers diagnosticats d'aquesta manera tenen millor pronòstic. Aquestes mamografies poden realitzar-se per decisió personal, per recomanació mèdica específica en dones amb major risc de desenvolupar càncer de mama, o dins dels programes de cribratge poblacionals. A Espanya, els programes de cribratge poblacionals depenen de les diferents comunitats autònomes.

Preparació

El dia que vagi a realitzar l'exploració no ha d'utilitzar: pólvores de talc, crema corporal, desodorant o perfum, ja que poden produir errors d'adquisició en les imatges de la mamografia.
 És molt important que el dia de la prova porti mamografies prèvies si disposa d'elles, ja que permet al metge radiòleg valorar possibles canvis entre ambdues exploracions.

Tomosíntesis

 

 1. Que és la Tomosíntesis?

La tomosíntesis és una nova tècnica digital pel diagnòstic en la imatge de la mama.  Es tracta d’una tècnica tridimensional (3D) que millora la precisió diagnòstica de patologia mamaria, evitant la sobreposició del teixits.

 1. Com funciona la Tomosíntesis?

La tomosíntesis 3D es una tecnologia basada en l’adquisició d’imatges de una mama comprimida en múltiples angles, mitjançant un escombrat del Tub de Raig X en un arc prefixat que genera microdispars. Aquesta tecnologia permet recórrer la mama tall a tall. Les imatges es reconstrueixen matemàticament i es genera una composició de les mateixes amb talls de 1mm d’espessor que es poden visualitzar de forma individual o en mode cine.              

 1. Quina difèrència hi ha entre la mamografía convencional (2D) i la Tomosíntesis (3D)?

En el examen de mamografia convencional estàndard es realitzen dues imatges de Raig X per cada mama, de dalt a baix i de costat a costat. El fet de només poder obtenir dues projeccions pot causar sobreposició dels teixits de mama quedant emmascarades lesions. Amb la tomosíntesis el tub de Raig X es mou descrivint un arc al voltant de la mama comprimida, capturant múltiples imatges  de cada mama des de diferents angles. Aquestes es reconstrueixen per crear un conjunt d’imatges tridimensionals. El conjunt d’aquestes imatges tridimensionals ajuda a minimitzar la sobreposció de teixits que podria amagar petites lesions ocultes en la mamografía convencional (2D).

 1. Quines millores aporta la Tomosíntesis?

La tomosíntesis elimina la sobreposició del teixit de la mama i permet obtenir una major visualització amb una dosis de radicació igual a una mamografia convencional, millorant la precisió diagnòstica de la mamografia, sobretot en el diagnòstic de masses i distorsions, essent especialment útil  en les mames denses.

També  augmenta la sensibilitat i especificitat de la mamografía,  reduint significativament  el número de recitacions i proves complementaries innecessàries. Els estudis demostren un augment en la tassa de detecció del càncer entre 25-40%. La Tomosíntesis aconsegueix detectar càncers més petits en estadis més precoços, reduint els tractaments més agressius, tant des de el punt de vista quirúrgic com oncològic.

 1. Que és la Tomosíntesis?

La tomosíntesis és una nova tècnica digital pel diagnòstic en la imatge de la mama.  Es tracta d’una tècnica tridimensional (3D) que millora la precisió diagnòstica de patologia mamaria, evitant la sobreposició del teixits.

 1. Com funciona la Tomosíntesis?

La tomosíntesis 3D es una tecnologia basada en l’adquisició d’imatges de una mama comprimida en múltiples angles, mitjançant un escombrat del Tub de Raig X en un arc prefixat que genera microdispars. Aquesta tecnologia permet recórrer la mama tall a tall. Les imatges es reconstrueixen matemàticament i es genera una composició de les mateixes amb talls de 1mm d’espessor que es poden visualitzar de forma individual o en mode cine.              

 1. Quina difèrència hi ha entre la mamografía convencional (2D) i la Tomosíntesis (3D)?

En el examen de mamografia convencional estàndard es realitzen dues imatges de Raig X per cada mama, de dalt a baix i de costat a costat. El fet de només poder obtenir dues projeccions pot causar sobreposició dels teixits de mama quedant emmascarades lesions. Amb la tomosíntesis el tub de Raig X es mou descrivint un arc al voltant de la mama comprimida, capturant múltiples imatges  de cada mama des de diferents angles. Aquestes es reconstrueixen per crear un conjunt d’imatges tridimensionals. El conjunt d’aquestes imatges tridimensionals ajuda a minimitzar la sobreposció de teixits que podria amagar petites lesions ocultes en la mamografía convencional (2D).

 1. Quines millores aporta la Tomosíntesis?

La tomosíntesis elimina la sobreposició del teixit de la mama i permet obtenir una major visualització amb una dosis de radicació igual a una mamografia convencional, millorant la precisió diagnòstica de la mamografia, sobretot en el diagnòstic de masses i distorsions, essent especialment útil  en les mames denses.

També  augmenta la sensibilitat i especificitat de la mamografía,  reduint significativament  el número de recitacions i proves complementaries innecessàries. Els estudis demostren un augment en la tassa de detecció del càncer entre 25-40%. La Tomosíntesis aconsegueix detectar càncers més petits en estadis més precoços, reduint els tractaments més agressius, tant des de el punt de vista quirúrgic com oncològic.

 

Preguntes freqüents

 • Com es fa la prova i quina durada té ?
  Cada mama s'explora amb dues projeccions: de dalt a baix, i del costat extern a l'intern. Les radiografies són obtingudes per personal especialment qualificat, col · locant la mama en un suport perpendicular al tub de raigs X, a continuació es realitza una compressió sobre la mateixa, el feix de raigs travessa la mama i la imatge és enviada a un monitor per a la seva valoració pel metge.
  De vegades és necessari realitzar alguna projecció addicional: radiografia localitzada, magnificada, angulada etc. o es completa la valoració mitjançant ecografia.
  La durada de l'exploració és de 20 minuts aproximadament.
 • És una exploració dolorosa ?
  La compressió de la mama pot causar molèsties, encara que és IMPRESCINDIBLE per obtenir una imatge nítida dels teixits, i així millorar la qualitat de l'exploració i evitar errors diagnòstics.
 • Qui interpreta els resultats ?
  Un metge especialista en radiodiagnòstic, dedicat específicament a la patologia de la mama, interpreta les imatges i emet un informe radiològic escrit dirigit al metge que li ha sol · licitat l'exploració, acompanyat de les imatges en format CD.
 • Quins són els beneficis comparats amb els riscos ?
  La mamografia permet al metge detectar tumors petits, quan hi ha més opcions de tractament i la curació és més fàcil.
  L'ús de la mamografia de cribratge permet la detecció precoç de tumors que no s'observen a l'exploració, permetent un diagnòstic precoç de les mateixes que fa més efectiu el seu tractament.
  La dosi de radiació en una mamografia és l'equivalent a la que qualsevol persona rep per la radiació ambient en un mes, és una dosi baixa en què els beneficis obtinguts de l'exploració superen els riscos potencials d'aquesta.
  Els equips de mamografia, són revisats periòdicament per físics encarregats de controlar el funcionament dels mateixos d'acord amb la normativa legal existent.
 • Quines limitacions té la prova ?
  Les dones embarassades no han de realitzar-se una mamografia excepte indicació expressa del seu metge.
  La interpretació de la mamografia pot ser difícil a causa de les diferències de la mama normal entre unes i altres dones.
  No tots els càncers de mama poden ser vistos en una mamografia.
  Les mames amb implants poden dificultar una lectura segura de la mamografia a causa que els implants de silicona no són transparents als raigs x, però un tècnic amb experiència i el metge radiòleg saben com s'ha de posar la mama per a realitzar la compressió adequada per millorar la qualitat de la imatge i no danyar l'implant. Si cal, es completarà l'estudi amb una ecografia per obtenir més informació.

 

Extret del web de la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM).